Bel ons:

(Ma t/m Vrij)

Mail ons:

info@procesxperts.nl

Hesselink van Suchtelenweg 4,

Wageningen
 • Home
 • Our Privacy Policy

Our Privacy Policy

Privacybeleid

Procesxperts 
Hesselink van Suchtelenweg 4
3703 CT Wageningen
 088 643 8900

Arie Schenk is de Functionaris Gegevensbescherming van Procesxperts . Hij is te bereiken via 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Procesxperts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Procesxperts verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Procesxperts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Voor de personeelsadministratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Procesxperts analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Procesxperts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Procesxperts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Procesxperts) tussen zit. Procesxperts  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Categorie – Naam – Doel – Gegevens

 • Overheid – Belastingdienst – Loonbelasting Salaris & BSN – personalia en BSN
 • Administratie – Nieuwland Holding – financiële en personeelsadministratie
 • CRM – Hubspot – klantenwerving – persoonsgegevens, emailadressen
 • ERP – Simplicate – facturatie – Personalia facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Procesxperts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten
 • Personalia > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten
 • Adres > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

Procesxperts deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Procesxperts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Procesxperts jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Procesxperts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@procesxperts.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Procesxperts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GeoExperts B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@procesxperts.nl

 • Personal information (eg names, addresses, gender etc)
 • Medical and dietary information (for events)
 • Company information (such as address/registration number/other publicly available information)
 • Bank details/credit card information
 • Why we collect and use this information:
 • to fulfil our obligations
 • to communicate
 • to fulfil our services
 • to make and receive payments.

SHARING INFORMATION:

We do not share information with anyone without consent unless the law and our policies allow us to do so.

REQUESTING ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA:

Under data protection legislation you have the right to request access to information that we hold about you. To make a request for your personal information please contact us at hello@asri.us.

You also have the right to:

 • Object to processing of personal data that is likely to cause, or is causing, damage or distress
 • Prevent processing for the purpose of direct marketing
 • In certain circumstances, have inaccurate personal data rectified, blocked, erased or destroyed; and – claim compensation for damages caused by a breach of the Data Protection regulations.
 • If you would like to discuss anything in this privacy notice, please contact our Data Protection.
*Agencynomics is a subsidiary of Asri Consultants Limited

Contact info Contact info